Pictures By Lin, gevestigd in Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
info@picturesbylin.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Pictures By Lin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Pictures By Lin verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Afhankelijk van het soort fotoshoot verzamel ik in sommige gevallen de volgende persoonlijke gegevens; 
- Uitgerekende datum / Geboortedatum in het geval van een Newbornshoot 
- Geslacht van de baby en/of eventuele broertjes/zusjes in het geval van een Newbornshoot
- Gezondheid moeder en kind / verloop zwangerschap, bevalling in het geval van een Newbornshoot

Dit met als doel:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken-
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Nieuwsbrieven te versturen via email (na aanmelding hiervoor)

Pictures By Lin verwerkt persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Pictures By Lin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Pictures By Lin verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten wij een verwerking overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pictures By Lin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
- Show it / website 
- Pixieset / online gallery 
- Mailchimp / nieuwsbrief 
- Jotform / digitale formulieren
- Gmail agenda / afspraken en gegevens 
- Moneybird / boekhouding 
- My Parcel / verzenden van producten  
- Diverse leveranciers voor de fotoproducten, zoals afdrukken en fotoalbums

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Pictures By Lin gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pictures By Lin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, Gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@picturesbylin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Pictures By Lin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging Persoonsgegevens 
Pictures By Lin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@picturesbylin.nl

privacyverklaring